A A A

Taxa de Stat

                                             

                                                                  TAXA DE STAT

      Date bancare pentru achitarea taxei de stat la depunerea acțiunilor în judecată

       Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Datele bancare pentru achitarea taxei pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată și a copiilor actelor judecătorești:

Beneficiar: Judecătoria Edineţ

Codul IBAN: MD98TRPAAA142310A01215AA
Codul fiscal: 1006601004932

Cont de decontare: 226304

  Datele bancare pentru achitarea  amenzilor aplicate de instanțele judecătorești pe cauze contravenţionale și penale
Beneficiar: Ministerul  Finanțelor
Codul IBAN: MD17TRGAAA14342041010000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Datele bancare pentru achitarea

taxei de stat la depunerea cererilor de apel :

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat