A A A

Taxa de Stat

 Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).                          

                                                                  

 Date bancare pentru achitarea taxei de stat la depunerea acțiunilor în judecată

 Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Datele bancare pentru achitarea taxei pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată și a copiilor actelor judecătorești,

inclusiv pentru plata taxei de timbru:

Beneficiar: Judecătoria Edineţ

Codul IBAN: MD98TRPAAA142310A01215AA
Codul fiscal: 1006601004932

Cont de decontare: 226304

 Datele bancare pentru achitarea  amenzilor aplicate de instanțele judecătorești pe cauze contravenţionale și penale
Beneficiar: Ministerul  Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Datele bancare pentru achitarea

taxei de stat la depunerea cererilor de apel :

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat