Judecătoria Edineţ
A A A

Acces rapid

Noutăți

Anunț Concurs

Judecătoria Edineţ anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante şi temporar vacantă de: -Grefier al grefei secretariatului Judecătoriei Edineţ - o unitate ( temporar vacantă însediul...Read more

Anunţ cu privire la prelungirea concursului

Anunţ cu privire la prelungirea concursului În temeiul art. 46 1 lit. ”a” din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, Judecătoria Edineţ anunţă prelungirea concursului...Read more

Lista candidaților admisi

Informa ț iaprivindocupareafunc ț ieitemporarvacante din cadrulJudecătorieiEdine ț Listacandida ț iloradmi ș ipentruocupareauneifunc ț iitemporarvacante de grefier (sediulOcniţa) Nr. Numele,...Read more

Anunţ cu privire la concurs

Anunţ cu privire la concurs Judecătoria Edineţ anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante de: -Grefier al grefei secretariatului Judecătoriei Edineţ - o unitate...Read more
Subscribe to Press Releases

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87