Judecătoria Edineţ
A A A

Acces rapid

Noutăți

Prelungire Concurs

A N U N Ț Prinanunțul din 10.10.2018 a fostanunțat concurs pentrusuplinireafuncțieipublice de execuție de grefier din cadrulJudecătorieiEdineț (sediulOcnița) cu data limită de depunere a...Read more

Lista celor admisi la concurs

Informația privind candidații admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante din cadrul Judecătoriei Edineț Listacandidațiloradmiși la concurs pentruocupareaa...Read more

Ziua ușilor deschise

A N U N Ț Cu prilejul sărbătorilor ”Ziua Juristului” din 19 octombrie și ”Ziua internațională a justiției civile” din 25 octombrie, în scopul de a reaminti cetăţenilor, că justiţia este un serviciu...Read more

Anunţ cu privire la concurs

Anunţ cu privire la concurs Judecătoria Edineţ anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante de: - -- Grefier al grefei secretariatului Judecătoriei Edineţ (sediul...Read more
Subscribe to Press Releases

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87