A A A

Prezentare instanță

Turul virtual al Judecătoriei         

                                                                               Notă informativă privind activitatea Judecătoriei Edineț

               La 21 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care a intrat în vigoare la 01 iulie 2016, cu unele excepții.

          Legea menționată reglementează modul de reorganizare a sistemului instanțelor judecătorești, inclusiv organizarea și funcționarea instanțelor nou-create.

         În acest context, actul legislativ prevede fuzionarea, prin contopire, începînd cu 01 ianuarie 2017  a instanțelor judecătorești de fond, fiind create, în acest mod, o instanță nouă după cum urmează:  judecătoriile Briceni, Dondușeni și Ocnița fuzionează prin contopire cu Judecătoria Edineț, formând Judecătoria Edineț. Astfel, prin hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 547/23 din 06 septembrie 2016, a fost aprobat efectivul limită de unităţi de personal pentru anul 2017 al judecătoriei Edineț, în număr de 107 unităţi, inclusiv 16 posturi de judecători.

         Totodată, la 13 septembrie 2016 prin Hotărîrea CSM nr. 585/24 s-a aprobat structura –tip a judecătoriilor nou-create, care î-și vor începe activitatea la 01 ianuarie 2017, conform anexelor.

         Prin urmare, judecătoria Edineț formată din sediul Central și 3 sedii secundare: Briceni, Dondușeni și Ocnița.

         Judecătoria Edineț, sediul Central este situat pe str. Ștefan Vodă, 1, or. Edineț, fiind compus din clădire administrativă -351,1 m2 în 2 nivele, și garaj 142,8 m2.

         Judecătoria Edineț, sediul Briceni este situat în centrul orașului Briceni, str. Independenței, 5. Clădirea administrativă avînd suprafața de 248,4 m2 x la 2 nivele.

         Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni este situat pe str. 31 August 1989,19, or. Dondușeni, fiind compus din clădire administrativă -250,8 m2 în 2 nivele, cazangerie-42,0 m2, pavilion – 85,9 m2și garaj 94,3 m2.

         Judecătoria Edineț, sediul Ocnița este situat pe str. Burebista, 47, or. Ocnița, fiind compus din clădire administrativă -459,0 m2 în 2 nivele.

    Organizarea judecătorească este reglementată de Constituţie, de Legea cu privire la organizarea judecătorească și de alte acte legislative. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

   Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă.
    Activitatea instanţei și domeniul înfăptuirii justiţiei sunt dirijate de preşedintele judecătoriei D-na Lilia Țurcan.

   În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreşedinte, sau, în cazul absenţei acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

   Organigrama instanței judecătorești este compusă din: conducerea, judecători, secretariatul judecătoriei, grefa secretariatului judecătoriei și  serviciul administrativ al secretariatului.

   Obiectivul general al Strategii  de reformă a justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi  responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la  asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Conform art.61 al.(1) a Legii privind organizarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul Programului Electronic de Gestionare a Dosarelor.  

Conform art.275 alin.(2) al CPC și art.366 alin.(2) al CPP, pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio.

   La intrare  în instanță este instalat un ghișeu informativ pentru justițiabili, totodată pe panoul de informații pentru public este amplasată toată informația curență.

         Judecătoria Edineț este deschisă pentru conlucrare reciprocă și Vă comunică că, puteți beneficia de informație accesibilă și necesară plasată pe pagina oficială WEB a Judecătoriei Edineț.