A A A

Ordin nr. 30 Menținerea măsurilor de prevenire COVID- 19

20 Iulie 2021 | 72

                                                            ORDIN nr. 30

cu privire la instituirea unor măsuri de organizare a activității Judecătoriei Edineț în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19

          20 iulie 2021                                                                                      mun. Edineţ

Având în vedere sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de cazuri COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, în ultima perioadă, rata fatalităţii aproape s-a dublat fiind înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate. Totodată, la nivel internaţional se atestă o creştere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat despre riscurile induse de răspândirea tulpinilor Delta şi Delta+, care au fost confirmate deja în aproximativ 100 de state ale lumii.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, prin care s-a stabilit începând cu data de 29 aprilie 2021 măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform anexei. Totodată ținând cont de prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 57 din 17 iulie 2021, prin care s-a instituit începând cu data de 19 iulie 2021 măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional cu menținerea  măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform  prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021,

În contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, totodată în scopul protejării personalului Judecătoriei Edineț şi prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, -

                                                            ORDON:

1.  Se instituie regim special de muncă, în cadrul Judecătoriei Edineț, începând cu data de 20 iulie 2021 cu menținerea timpului de lucru începând cu ora 08:00 până la 17:00, cu pauza de masa de la ora 12:00 până la ora 13:00.

2. Se menţin măsurile de prevenire şi control ale infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional.

3. Se respectă strict prevederile Instrucțiunii ”cu privire la înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 instituite în cadrul Judecătoriei Edineț”, aprobată prin Ordinul Judecătoriei Edineț, nr. 15 din 15.03.2021.

4. Se respectă distanța fizică între persoane de cel puțin 1 (un) metru cu așteptarea participanților la ședințe, inclusiv: avocați, procurori și executori judecătorești - în afara incintei judecătoriei.

5. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligator, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliu, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

6. Se pune în sarcina administratorilor de clădire monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare a tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Edineț.

7. Ședințele judiciare care impun desfășurarea lor cu prezență fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanți, reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, și vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.

7.1. În condițiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanței și numărul participanților la proces permit, organizarea ședinței pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform prezentei dispoziții se va realiza și prin videoconferință.

8. Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Edineț, se va permite doar în baza citaţiei, pentru ziua respectivă, cu respectarea normelor de igienă personală, şi cu interzicerea intrării atât a participanților cât și al avocaților, procurorilor și executorilor judecătorești în incinta judecătoriei, până la momentul începerii ședinței de judecată.

9. Accesul tuturor persoanelor în Secția care are program de lucru cu publicul se restricționează în așa fel încât depunerea cererilor, înscrisurilor, actelor de procedură cât și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail și/sau poștală a instanței și sediilor acesteia, precum și prin fax.

10. Întrunirea membrilor organelor colective (de autoadministrare)  pe perioada regimului stării de urgenţă are loc prin intermediul sistemului de teleconferinţă.

11. Președintele și Vicepreședintele Judecătoriei Edineț vor verifica respectarea executării prevederilor prezentului Ordin.

12. Nerespectarea prevederilor expuse în prezentul Ordin, care constituie pericol pentru sănătatea publică, va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

13. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile vor fi revizuite și actualizate prin Ordinele ulteriore.

14. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

 

 

            Preşedintele interimar      

            al Judecătoriei Edineţ                 //semnătura//      Lilia Țurcan