A A A

ORDIN nr. 20 modificări

05 Aprilie 2021 | 265

                                                                                  ORDIN nr. 20

cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 19, din 31 martie 2021 ”cu privire la prelungirea măsurilor de organizare a activității Judecătoriei Edineț instituite în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19”

       2 aprilie 2021                                                                       mun. Edineţ

Conform Hotărârii Parlamentului nr. 49, din data de 31.03.2021 cu privire la declararea stării de urgență, prin care s-a declarat stare de urgență în perioada 1 aprilie - 30 mai 2021 inclusiv, luând în considerare situația pandemică gravă în țară, ținând cont de prevederile pct. 5 din Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și Dispoziția CSM nr. 35 din 2 aprilie 2021 cu privire la activitatea instanțelor judecătorești în perioada stării de urgență.

În vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, totodată în scopul protejării personalului Judecătoriei Edineț şi prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, -

                                                                                ORDON:

1. Se modifică punctul 1 din Ordinul nr. 19 din 31.03.2021, și anume cu modificarea sintagmei:  ”18 aprilie 2021”, cu sintagma: ”30 mai 2021 inclusiv”.

2. Se completează punctul 4 din Ordinul nr. 19 din 31.03.2021, cu sintagma: ”cu  un număr de până la 30 % din personal pentru fiecare din sediul instanței”. Punctul 4 din Ordinul nr. 19 din 31.03.2021 având următorul conținut: Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligator, cu un număr de până la 30 % pentru fiecare din sediul instanței, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliu, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

3. În rest, se mențin măsurile instituite prin Ordinul nr. 19 din 31.03.2021 ”cu privire la prelungirea măsurilor de organizare a activității Judecătoriei Edineț instituite în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19”.

4. Președintele și Vicepreședintele Judecătoriei Edineț vor verifica respectarea executării prevederilor prezentului Ordin și a Ordinului nr. 19 din 31.03.2021.

5. Nerespectarea prevederilor expuse în Ordinele menționate supra, care constituie pericol pentru sănătatea publică, va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

6. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile vor fi revizuite și actualizate prin Ordinele ulteriore.

7. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

 

 

 

          Preşedintele      

        Judecătoriei Edineţ       //semnătura//                         Lilia ŢURCAN