A A A

ORDIN nr. 19 privind înăsprirea măsurilor întreprinse în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19

15 Iunie 2020 | 113

  ORDIN nr. 19

privind înăsprirea măsurilor întreprinse în vederea

prevenirii răspândirii infecției COVID-19

 

15 iunie 2020                                                                       mun. Edineţ

În scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiei respiratorii cauzate de virusul COVID-19, în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaţilor Judecătoriei Edineț, precum şi a justiţiabililor.

În temeiul prevederilor pct. 1 din Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15.05.2020 prin care a fost declarată stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, potrivit Hotărârii nr. 15 din 12.06.2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică urmare a evoluţiei şi tendinţei situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 în Republica Moldova s-au recomandat careva măsuri de asigurare pentru autoritățile publice, totodată potrivit Hotărârii nr. 381 din 12.06.2020 cu privire la organizarea muncii în unitățile bugetare.

Concomitent, având în vedere faptul că, în Judecătoria Edineț, Sediul Central a fost înregistrat primul caz confirmat de infectare a virusului COVID-19, și în temeiul prevederilor art. 16 alin. l) și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie,

ORDON:

 

1. A respecta strict prevederile Instrucțiunii ”cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în legătură cu reluarea activității Judecătoriei Edineț în program de muncă standard”, aprobată prin Ordinul Judecătoriei Edineț, nr. 17 din 01.06.2020.

2. A stabili pe perioada 15 iunie – 30 iunie 2020 pentru angajații Judecătoriei Edineț un regim special de muncă cu organizarea modalității concrete în care fiecare categorie de personal, inclusiv completele de judecată (judecător, asistent, grefier), care își vor desfășura activitatea prin prestarea activității de la domiciliu, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

3. A lua măsuri necesare pentru a asigura evitarea aglomerărilor de persoane în incinta  Judecătoria Edineț, Sediul Central, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare, instituirea unui regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată, sens în care desfăşurarea activităţii în cadrul Judecătoria Edineț, Sediul Central, va avea în vedere următoarele repere:

- Se vor examina cauzele care potrivit legislației în vigoare se examinează fără citarea părților sau toate părțile își exprimă acordul la examinarea cauzei în lipsa acestora și cauzele urgente, şi anume cauzele ce vizează persoanele aflate sub măsuri preventive, - arestul (mandate de arestare) și cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

- Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin contramandarea şedinţelor, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor despre măsurile operate (informaţii care pot fi consultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată - instante.iustice.md.).

- În cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, judecătorii vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi în vederea protejării sănătăţii publice, vor evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

-  Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă și doar după înregistrarea datelor de identificare a acestora, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.

- Se recomandă depunerea cererilor, înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

- În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea cererilor, înscrisurilor în condiţiile prevăzute supra, acestea vor fi depuse personal cu permiterea accesului în sediul instanţei a maximum două persoane concomitent.

- Primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate la ghișeul Sediului Central al Judecătoriei Edineț.

4. În caz de constatare a simptomelor virusului COVID-19 la angajaţii Judecătoriei Edineț, aceştia sunt obligaţi să informeze imediat, preferenţial prin utilizarea tehnologiilor de comunicaţii electronice, conducătorii ierarhic superiori şi administraţia instanţei judecătoreşti, cu revenirea acestora la serviciu la prezentarea avizului medical corespunzător.

5. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 15.06.2020, iar sistarea efectelor acesteia va fi condiţionată la o dată ulterioară, determinată de evoluţia situaţiei epidemiologice curente.

6. Prevederile pct. 3 a prezentului ordin vizează angajații Sediului Central al Judecătoriei Edineț, în rest, activitatea Judecătoriei Edineț se va fi desfăşura în concordanţă cu prevederile actelor normative şi regulamentului/ instrucțiunii interne relevante.

7. Reglementările prezentului Ordin se aduce la cunoștința angajaților Judecatoriei Edineț contra semnătură, iar publicului larg prin afișarea pe pagina web a instanței judecătorești, precum și prin dispunerea pe panourile informative ale Judecătoriei Edineț.

 

       Preşedintele      

      Judecătoriei Edineţ                            //semnat//                                      Lilia ŢURCAN