A A A

ORDIN nr. 19

01 Aprilie 2021 | 260

                                                                                                      ORDIN nr. 19

          cu privire la prelungirea măsurilor de organizare a activității Judecătoriei Edineț instituite în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19  

       31 martie 2021                                                                       mun. Edineţ

Având în vedere sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă și tendința de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova, ținând cont de prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate nr. 51 din 19 martie 2021, prin care s-a instituit în perioada 19 martie - 18 aprilie 2021, inclusiv, stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2,  totodată în scopul protejării personalului Judecătoriei Edineț şi prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, -

                                                                                                        ORDON:

1. Se prelungește regimul special de muncă, în cadrul Judecătoriei Edineț până la data de 18 aprilie 2021, inclusiv, cu menținerea timpului de lucru începând cu ora 08:00 până la 17:00, cu pauza de masa de la ora 12:00 până la ora 13:00.

2. A respecta strict prevederile Instrucțiunii ”cu privire la înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 instituite în cadrul Judecătoriei Edineț”, aprobată prin Ordinul Judecătoriei Edineț, nr. 15 din 15.03.2021.

3. A respecta distanța fizică între persoane de cel puțin 1 (un) metru cu așteptarea participanților la ședințe, inclusiv: avocați, procurori și executori judecătorești - în afara incintei judecătoriei.

4. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliul, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

5. Se pune în sarcina administratorilor monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Edineț.

 6.  Se instituie un regim înăsprit, special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Edineț, până la data de 18 aprilie 2021 inclusiv, după cum urmează:

- Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absența lor;

- Cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţare spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu);

 - Cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local;

- Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii, cu prezența participanților în caz de stringentă necesitate.

7.  Pentru toate celelalte cauze, care nu se regăsesc la pct. 6 al prezentului ordin, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanților la proces.

8. Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Edineț, se va permite doar în baza citaţiei în cauzele care se regăsesc la pct. 6, pentru ziua respectivă, cu respectarea normelor de igienă personală, şi cu interzicerea intrării atât a participanților cât și al avocaților, procurorilor și executorilor judecătorești în incinta judecătoriei, până la momentul începerii ședinței de judecată.

9. Accesul tuturor persoanelor în Secția care are program de lucru cu publicul se restricționează în așa fel încât depunerea cererilor, înscrisurilor, actelor de procedură cât și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail și/sau poștală a instanței și sediilor acesteia, precum și prin fax.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezentul Ordin constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

11. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile vor fi revizuite.

12. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

 

          Preşedintele      

        Judecătoriei Edineţ       //Semnătura//                                Lilia ŢURCAN