A A A

Ordin nr. 18

05 Iunie 2020 | 82

Ordin nr. 18

cu privire la modificarea ordinului nr. 15 din 18.05.2020 ”cu privire la activitatea Judecătoriei Edineț începând cu data de 18 mai 2020 întru respectarea măsurilor de prevenire și răspândire a infecției de COVID-19 ca pandemie

 

05 iunie 2020                                                                                                                                                      mun. Edineţ

 

      Având în vedere Hotărârea nr. 332 din 03 iunie 2020 ”cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova”,

                                                                              Ordon:

         1. Se modifică ordinul nr. 15 din data de 18 mai 2020, emis de Judecătoria Edineț, după cum urmează: sintagma 20 iunie 2020 se substituie cu sintagma 27 iunie 2020.

         2. Reglementările prezentului Ordin se aduce la cunoștința angajaților Judecatoriei Edineț contra semnătură, iar publicului larg prin afișarea pe pagina web a instanței judecătorești, precum și prin dispunerea pe panourile informative ale Judecătoriei Edineț.

      

     Temei: Hotărârea nr. 332 din 03 iunie 2020 ”cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova”.

 

 

 Preşedintele

Judecătoriei Edineţ                                       //semnat//                                                                           Lilia ŢURCAN