A A A

Ordin nr. 15 din 18.05.2020

20 Mai 2020 | 43

ORDIN nr. 15

cu privire la activitatea Judecătoriei Edineț începând cu data de 18 mai 2020 întru respectarea măsurilor de prevenire și răspândire a infecției de COVID-19 ca pandemie

 

18 mai 2020                                                                                  mun. Edineţ

 

     Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență pe perioada 17 martie - 15 mai 2020, și în temeiul prevederilor Anexei la Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM prin care a fost expres stipulat modul de activitate și termenele procedurale în instanțele judecătorești în perioada declarării stării de urgență, totodată potrivit Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, în care a fost stipulat modul de examinare a cauzelor contravenţionale și contestațiilor în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a RM în instanțele judecătorești, totodată ținând cont de prevederile Dispoziției nr. 6 din 26.03.2020, a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, prin care zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 au fost declarate zile de odihnă cu ulterioara lor recuperare, iar prin Ordinul nr. 11 din 27.03.2020, emis de Judecătoria Edineț, zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 au fost declarate zile lucrătoare, fără ulterioara lor recuperare, a Dispoziției nr. 14 din 06.04.2020, a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, prin care zilele de 07 aprilie – 17 aprilie 2020 au fost declarate zile de odihnă cu ulterioara lor recuperare, iar prin Ordinul nr. 12 din 06.04.2020, emis de Judecătoria Edineț, zilele de 07 aprilie – 17 aprilie 2020 au fost declarate zile lucrătoare, fără ulterioara lor recuperare, a Dispoziției nr. 21 din 24.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM,  prin care  zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 au fost declarate zile de odihnă cu ulterioara lor recuperare, iar prin Ordinul nr. 13 din 27.04.2020, emis de Judecătoria Edineț, zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 au fost declarate zile lucrătoare fără ulterioara lor recuperare, a Dispoziției nr. 17 din 13.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM,  prin care zilele de 21 aprilie – 24 aprilie 2020 au fost declarate zile de odihnă cu ulterioara lor recuperare și a Dispoziției nr. 24 din 29.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, prin care a fost expres stipulat că începând cu data de 04 mai 2020, unitățile bugetarea încep activitatea cu aplicarea regimului special de muncă. 

     În temeiul prevederilor Hotărârilor nr. 10 și nr. 11 din 15.05.2020, a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a prevederilor art. 16 alin. l) și art.45 alin.l) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa declarării stării de urgență pe întreg teritoriul RM, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020 și în scopul prevenirii răspândirii infecției respiratorii cauzate de virusul COVID-19, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la nivelul angajaților și a justițiabililor, precum și în vederea reluării efective al activității Judecătoriei Edineț,

                                 Ordon:

  1. A relua activitatea Judecătoriei Edineț, începând cu data de 18 mai 2020 cu revenirea la programul de muncă standard (ziua de muncă de la ora 08:00 până la ora 17:00, pauza de masa de la ora 12:00 până la ora 13:00), fără recuperarea zilelor de 30.03.2020 - 03.04.2020; 07.04.2020 - 17.04.2020; 27.04.2020 - 30.04.2020, stabilite anterior pentru angajații Judecătoriei Edineț - zile lucrătoare.

  2. A recupera zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020, care au fost declarate, prin Dispoziția nr. 17 din 13.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, zile de odihnă cu ulterioara lor recuperare, în următoarea ordine: 23.05.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, 04.07.2020, cu includerea acestora în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului, ca zile de odihnă.

  3. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie – 24 aprilie 2020 s-au aflat în concediu de odihnă anual, inclusiv concediu nefolosit și concediu neplătit.

  4. Ședințele de judecată vor fi desfășurate cu respectarea măsurilor sanitaro- antiepidemice obligatorii stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a RM/ Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, cu organizarea accesului fluidizat al justițiabililor și reprezentanților acestora în cadrul instanței prin verificarea persoanelor care intră în incinta judecătoriei de către persoana responsabilă/ specialistul serviciului interacțiune a justiției al IGP al MAI a prezenței echipamentelor speciale de protecție (măștile sanitare, mănuși), inclusiv prin folosirea echipamentelor speciale de măsurare a temperaturii corpului, prin abordarea verbală și vizuală a acestora, cu înlăturarea din instanță a celor care nu se conformează cerințelor înaintate.

  5. Se asigură respectarea strictă a măsurilor de protecție și control de combatere a infecției COVID-19, stabilite prin Hotărârea nr. 11 din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

  6. Reglementările prezentului Ordin se aduce la cunoștința angajaților Judecatoriei Edineț contra semnătură, iar publicului larg prin afișarea pe pagina web a instanței judecătorești, precum și prin dispunerea pe panourile informative ale Judecătoriei Edineț.

 

 

       Preşedintele

Judecătoriei Edineţ                          //semnat//                                      Lilia ŢURCAN