A A A

O cafea cu un judecător” și ”Ziua Ușilor deschise” Judecătoria Edineț sediul Briceni

10 August 2022 | 41

Judecătoria Edineț, sediul Briceni la data de 09.08.2022, grație Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”, cu suportul Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI,  a organizate 2 evenimente: „O cafea cu un judecător” și ”Ziua Ușilor deschise”.

La evenimentul „O cafea cu un judecător” au fost prezente persoane din rândul societății civile și au fost abordate teme despre: rolul justiţiei ca serviciu public în viața fiecărui cetățean; procedura judiciară în materie civilă; modul de asigurare a drepturilor; rata de soluționare a dosarelor; încărcătura per Judecător, atunci când acesta  este îngrădit sau încălcat și dreptul la un proces echitabil.

 În continuare, la activitatea ”Ziua Ușilor Deschise”, în incinta sediul Briceni au fost prezenți elevi și studenți, care au avut o mică excursie prin instanță și au fost familiarizați despre desfășurarea unui proces de judecată și obligațiile de serviciu a angajaților instanței. La final, tinerii au avut o ședință foto îmbrăcați în mantii de judecători și grefieri.

Scopul acestor evenimente reprezintă o oportunitate pentru Judecătoria Edineț de face cunoscută activitatea instanței în vederea creşterii gradului de transparenţă a procedurilor judiciare, astfel încât acestea să fie pe deplin accesibile fiecărui cetăţean în parte și respectării principiului Constituţional al liberului acces la justiţie.