A A A

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

04 Mai 2023 | 33

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: - Asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Edineț, Sediul Briceni; - Grefier în cadrul Judecătoriei Edineț, Sediul Ocnița; - Specialist Superior al Secției Penale și Contravenționale din cadrul DEDP a Judecătoriei Edineț, Sediul Dondușeni.

                 4 mai 2023

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009, Comisia de concurs a Judecătoriei Edineț, a examinat testele completate de candidații pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Asistent judiciar (în cadrul Sediului Briceni); la funcția publică de execuție de Grefier (în cadrul Sediului Ocnița); la funcția publică de execuție de Specialist superior al Secției Penale și Contravenționale din cadrul DEDP (în cadrul Sediului Dondușeni) şi a admis pentru participare la interviu, candidații:

- PROCOPIȘIN Corina (Asistent judiciar, în cadrul Judecătoriei Edineț, Sediul Briceni);

- URSU Liudmila (Grefier, în cadrul Judecătoriei Edineț, Sediul Ocnița);

- COJUHARI Galina (Specialist superior al Secției Penale și Contravenționale din cadrul DEDP al Judecătoriei Edineț, Sediul Dondușeni).

          

         Notă: Interviul va avea loc, la data de 5 mai 2023, ora 08:30.

         Adresa: Judecătoria Edineț, Sediul Central, mun. Edineț, str. Ștefan Vodă 1.

 

         Președintele interimar

         al Judecătoriei Edineț          //semnătura//                   Lilia ȚURCAN