A A A

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu.

25 Aprilie 2024 | 33

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ din cadrul DEDP a Judecătoriei Edineț, sediul Briceni și funcției publice vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ din cadrul DEDP a Judecătoriei Edineț, sediul Briceni.

                 25 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009, Comisia de concurs a Judecătoriei Edineț, a examinat testele completate de candidatele pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ din cadrul DEDP al Judecătoriei Edineț, sediul Briceni și pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ din cadrul DEDP al Judecătoriei Edineț, sediul Briceni şi a admis pentru participare la interviu, candidatele:

-  Lăcrimioara DOBULEAC;

- Corina PROCOPIȘIN.

          Notă: Interviul va avea loc, la data de 25 aprilie 2024, ora 11:00.

         Adresa: Judecătoria Edineț, Sediul Central, mun. Edineț, str. Ștefan Vodă 1.

 

         Președintele interimar

         al Judecătoriei Edineț          //semnătura//                Lilia ȚURCAN