A A A

Lista candidaților admisi

21 Ianuarie 2019 | 11

Informațiaprivindocupareafuncțieitemporarvacante din cadrulJudecătorieiEdineț

 

Listacandidațiloradmișipentruocupareauneifuncțiitemporarvacante de grefier (sediulOcniţa)

 

Nr.

Numele, prenumele

Funcția

Data depuneriidocumentelor

1.

Niculcea Tatiana

grefier

09.01.2019

2.

Corotaş Elena

grefier

10.01.2019

 

 

 

 

 

Notă:Desfășurarea probei  scrise a concursului va avea loc la data de 21  ianuarie 2019, ora 13.00 la adresa Judecătoria Edineț, str. Șt. Vodă 1.

 

Specialist principal SRU                                      Vitcaci Angela