A A A

Lista candidaților admiși

08 Septembrie 2022 | 95

Lista candidaților admiși la proba scrisă  pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Specialist principal al serviciului financiar economic

        05 septembrie 2022

Lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:  Specialist principal al Serviciului financiar economic   în cadrul Judecătoriei Edineț

  • Didîc Iana

În temeiul pct 47 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice

prin concurs, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite , cu un singur participant.

Notă: Proba scrisă va avea loc la data de 19 septembrie 2022, ora 09:00.

Adresa: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă 1, Judecătoria Edineț, Sediul Central.

 

 

Președintele interimar

al Judecătoriei Edineț                     //semnătura//               Lilia ȚURCAN