A A A

Consiliul Consultativ

09 Iunie 2023 | 130

La  data de 07 iunie 2023 a avut loc a doua ședința lucrativă  a Consiliului Consultativ, unde au fost antrenați membri grupului de lucru din 4 raioane din raza teritorială ai Judecătoriei Edineț: Briceni, Edineț, Dondușeni și Ocnița.

La ședință a fost discutat despre posibilitatea schimbului de acte în format electronic, digitalizarea acestora și pilotarea soluției e-Dosar judiciar în cadrul Judecătoriei Edineț.

Pe parcursul ședinței, reprezentanții comunității locale au apreciat pozitiv inițiativa Judecătoriei Edineț de a pilota dosarul judiciar e-Dosar și au exprimat disponibilitatea de schimba actele judiciare în format electronic, fapt ce ar duce la micșorarea cheltuielilor de judecată și examinarea cauzelor în termeni mai restrânși.

 De asemenea au fost discutate rezultatele sondajului de evaluare a satisfacției justițiabililor în cadrul Judecătoriei Model –Pilot Edineț.

 Evenimentul și-a atins scopul, astfel încât s-a ajuns la concluzia despre eficacitatea utilizării e-Dosarului și în rezultat unii membrii ai Grupului de lucru au înaintat solicitare privind accesul la e-Dosare.

  Evenimentul a fost realizat de echipa Judecătoriei Edineț cu suportul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” USAID Moldova.