A A A

Concurs

15 Iunie 2020 | 301

                                                       Anunţ

                                             cu privire la concurs

 

Judecătoria Edineţ anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice   vacante de:

-Specialist principal Serviciul Resurse Umane (o unitate vacantă  în sediul Central).

 

Cerinţele faţă de candidaţi:

- Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă. 

- Posedarea limbii de stat şi a limbii ruse;

- Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova;

- Abilităţi de utilizare a calculatorului.

 -Un an experienţă profesională în domeniu.

 

Dosarul de concurs poate fi depus personal la sediul Judecătoriei Edineţ - mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 1  şi va conţine:

- Formularul de participare;

 -Copia buletinului de identitate;

 -Copia diplomei de studii;

- Copia carnetului de muncă (dacă există);

 -Cazierul juridic;

- Certificatul medical. 

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs –  21 septembrie 2020.

 Persoana de contact – Railean Cristina.  

Telefon de contact: 0-246 2-28-68.

 

e-mail: jed@justice.md

01 septembrie 2020

 

     Preşedintele

Judecătoriei Edineţ                     //semnat//                                                  Lilia Ţurcan