A A A

Din cauza unor actualizări care au avut loc recent în Sistemul Informațional Judiciar a avut loc o eroare tehnică care nu permite căutarea unor hotărîri/încheieri publicate în anii precedenți de către instanțele de judecată. La moment, se întreprind măsuri pentru soluționarea problemei în regim de urgență. Cerem scuze pentru inconveniențele create!

Anunț cu privire la prelungirea termenului de desfășurarea concursului

20 Februarie 2019 | 111

Anunţ

cu privire la prelungirea concursului

 

În temeiul art. 461din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.08 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public, Judecătoria Edineţ anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice temporar vacante de:

- Grefier al grefei secretariatului Judecătoriei Edineţ - 1 unitate - temporar vacantă încadrul JudecătorieiEdineţ, Sediul Central.

 

Cerinţele faţă de candidaţi:

- Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă. 

-Posedarea limbii de stat şi a limbii ruse;

- Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova;

- Abilităţi de utilizare a calculatorului.

 - Un an experienţă profesională în domeniu.

 

Dosarul de concurs poate fi depus personal la sediul Judecătoriei Edineţ, Sediul Central, amplasat în mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 1  şi va conţine:

-  Formularul de participare;

     - Copia buletinului de identitate;

     - Copia diplomei de studii;

     - Cazierul juridic;

     - Certificatul medical. 

 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs –  25 februarie 2019, inclusiv.

 

 Persoana de contact – Adriana IVASIUC.  

Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

 

e-mail: jed@justice.md

 

     Preşedintele

Judecătoriei Edineţ                                                   Lilia ŢURCAN