A A A

Anunț cu privire la desfășurarea concursului

28 Februarie 2019 | 285

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind

suplinirea funcției publice temporar vacante

 

28 februarie 2019

 

Potrivit pct. 19, 461, 462, 47 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunță organizarea și desfășurarea probei scrise a concursului.

La concursul pentru suplinirea funcției publice temporar vacantă de grefier în cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Central, în urma prelungirii concursuluia fost admisă candidata Oxana Proca care întrunește condiţiile prevăzute la pct. 17 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.

Desfășurarea probei scrise a concursului va avea loc în incinta Judecătoriei Edineț, Sediul Central, amplasată în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1, începând cu ora 13:00, la data de 04 martie 2019.

 

Persoana de contact – Ivasiuc Adriana.  

Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

 

e-mail: jed@justice.md

 

     Preşedintele

            Judecătoriei Edineţ                                                      Lilia ŢURCAN