A A A

Anunţ cu privire la prelungirea concursului

08 Septembrie 2022 | 28

Anunţ

cu privire la prelungirea concursului

În temeiul art. 46 și art. 461 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.08 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public, Judecătoria Edineţ anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante de:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

3

Specialist principal

Serviciul financiar-economic

Sediul Central

1

permanent

6

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

Sediul Briceni

1

temporar

   7

Specialist principal

Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală.

Sediul Briceni

1

permanent

1

temporar

   8

Specialist superior

Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală.

Sediul Briceni

1

permanent

 

Cerinţele faţă de candidaţi:

- Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă. 

- Posedarea limbii de stat şi a limbii ruse;

- Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova;

- Abilităţi de utilizare a calculatorului.

 - Un an experienţă profesională în domeniu.

    Dosarul de concurs poate fi depus personal la sediul Judecătoriei Edineţ (mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 1)  şi va conţine:

- Formularul de participare;

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei de studii;

- Copia carnetului de muncă (dacă există);

- Cazierul juridic;

- Certificatul medical. 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs –    01 septembrie 2022 inclusiv.

Persoanele de contact: Adriana IVASIUC, Cristina RAILEAN.

Telefon de contact: 0-246 2-28-68.

Adresa Poștală: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă 1, bir. 3.

      Adresa e-mail: jed@justice.md 

  

 

      Preşedintele interimar

      al Judecătoriei  Edineţ               //semnătura//            Lilia ŢURCAN