A A A

Anunţ cu privire la prelungirea concursului

15 Ianuarie 2019 | 5

Anunţ

cu privire la prelungirea concursului

În temeiul art. 461 lit. ”a” din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, Judecătoria Edineţanunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante de:

-Specialist principal în secţia civilă, comercială şi de contencios administrativ- 4 unităţi(o unitate  vacantă în sediul Donduşeni,  2 unităţi temporar vacante în sediul Briceni şi o unitate temporar vacantă în sediul central).

-Specialist superior în secţia civilă, comercială şi de contencios administrativ- o unitate (o unitate  vacantă în sediul Ocniţa).

-Specialist principal în secţia penală şicontravenţională - o unitate (o unitate  vacantă în sediul Central). 

-Specialist superior în secţia penală şicontravenţională - o unitate (o unitate  vacantă în sediul Briceni).

-Specialist principal  în Serviciul Resurse Umane – o unitate (o unitate   temporar vacantă în sediul Central).

Cerinţelefaţă de candidaţi:

- Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

-Posedarea limbii de stat şi a limbii ruse;

- CunoaşterealegislaţieiR.Moldova;

- Abilităţi de utilizare a calculatorului.

 -Un an experienţă profesională în domeniu.

-Specialist principal  în secţiainterpreţişi traducători - 2 unităţi(o unitate  vacantă în sediul Central şi o unitate vacantă în sediul Ocniţa). 

Cerinţelefaţă de candidaţi:

- Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori diplomă de licenţă sau master ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbele străine pentru care  rezultă abilităţi de predare în limba străină. 

-Posedarea limbii de stat şi a limbii ruse vorbită şi scrisă;

- CunoaşterealegislaţieiR.Moldova;

- Abilităţi de utilizare a calculatorului.

 -Experienţă profesională în domeniu de cel puţin 2 ani

- A susţinut examenul de atestare.

Dosarul de concurs poate fi depus personal la sediul Judecătoriei Edineţ - mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 1  şi va conţine:

Formularul de participare;

 -Copia buletinului de identitate;

 -Copia diplomei de studii;

 -Cazierul juridic;

 - Certificatul medical. 

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs –  01.02.2019.

Persoana de contact – Vitcaci Angela.  

Telefon de contact: 0-246-2-29-74, e-mail: jed@justice.md.

Preşedintele

JudecătorieiEdineţ                                                Lilia Ţurcan

                   15.01.2019