A A A

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcțiilor publice

22 Aprilie 2024 | 48

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind

suplinirea funcțiilor publice de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ în cadrul Direcției Evidență Documentare Procesuală a Judecătoriei Edineț, sediul Briceni

          22 aprilie 2024

Potrivit pct.pct. 17, 19, 46, din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunță organizarea și desfășurarea probei scrise a concursului.

La concursul pentru suplinirea funcția publică de execuție, temporar vacantă de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ, în cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni și la funcția publică vacantă de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ, în cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni, au fost admise candidatele care întrunesc condiţiile de participare, după cum urmează:

  •  Lăcrimioara DOBULEAC;
  • Corina PROCOPIȘIN.

Desfășurarea probei scrise a concursului va avea loc în incinta Judecătoriei Edineț, sediul Central, amplasată în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1, la data de 24 aprilie 2024, la ora 13:00.

 Atenţie:

 La interviu se admit doar candidaţii care au promovat pozitiv proba scrisă.

         Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi plasată pe pagina web a Judecătoriei Edineț, www.jed@justice.md.

         Pentru informaţii suplimentare în perioada desfăşurării concursului ne puteţi contacta la numărul de telefon (0246) 2-28-68.

        

              Președintele interimar

             al Judecătoriei Edineţ         //semnătura//            Lilia ȚURCAN