A A A

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind suplinirea funcției publice temporar vacante

21 Februarie 2023 | 115

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind

suplinirea funcției publice temporar vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ în cadrul Direcției Evidență Documentare Procesuală a Judecătoriei Edineț, Sediul Briceni

          21 februarie 2023

Potrivit pct.pct. 17, 19, 46, din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunță organizarea și desfășurarea probei scrise a concursului.

La concursul pentru suplinirea funcției publice de execuție, temporar vacante de Specialist principal al Secției Civile Comerciale și de Contencios Administrativ, în cadrul Judecătoriei Edineț, Sediul Briceni în urma prelungirii concursului a fost admis candidatul: GUȚU Valerii, care întrunește condiţiile de participare la concurs.

Desfășurarea probei scrise a concursului va avea loc în incinta Judecătoriei Edineț, Sediul Central, amplasată în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1, la data de 24 februarie 2023, la ora 13:00.

 Atenţie:

 La interviu se admit doar candidaţii care au promovat pozitiv proba scrisă.

         Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi plasată pe pagina web a Judecătoriei Edineț, www.jed@justice.md.

         Pentru informaţii suplimentare în perioada desfăşurării concursului ne puteţi contacta la numărul de telefon (0246) 2-28-68.

        

              Președintele interimar

             al Judecătoriei Edineţ          //semnătura//            Lilia ȚURCAN