A A A

  INSTRUCȚIUNE

03 Iunie 2020 | 42

                                                                                          APROBAT

                                                                          prin Ordinul nr. 17 din 01.06.2020

                                                                          Președintele Judecătoriei Edineț

                                                                          Lilia ȚURCAN  //semnat//

 

  INSTRUCȚIUNE

cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în legătură cu reluarea activitățile  Judecătoriei Edineț în program de muncă standard

 

În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a angajaților, justițiabililor și participanților la proces, până la eradicarea definitivă a riscului răspândirii progresive a virusului COVID-19, se instituie următoarele măsuri de protecție antiepidemice:

 

 

 • Intrarea în sediile Judecătoriei Edineț a justițiabililor și participanților la proces are loc după  verificarea  de către persoana responsabilă (angajatul IP) a citației, audienței programate sau explicării scopului direct al vizitei în instanță.
 • Intrarea în sediile Judecătoriei Edineț are loc după  verificarea  de către persoana responsabilă (angajatul IP) a persoanelor care intră în incinta Judecătoriei Edineț din perspectiva dreptului de a se afla în aceasta prin folosirea echipamentelor speciale de măsurare a temperaturii corpului.
 • Interzicerea accesului angajaților, justițiabililor și participanților la proces în sediile instanței, care au simptome de COVID-19 (febră, tuse uscată, oboseală).
 • Interzicerea accesului angajaților, justițiabililor și participanților la proces în sediile instanței, care în ultimele 14 zile  s-au întors din țările/regiunile unde circulă Coronavirusul de tip nou sau care au fost în contact cu astfel de persoane și nu s-au automonitorizat în privința stării de sănătate (accesul în sedii se permite după declararea verbală la propria răspundere).
 • Obligarea personalului, justițiabililor, participanților  la procese la purtarea echipamentelor speciale de protecție (măștilor, care vor acoperi atât gura, cât și nasul), iar după necesitate și a echipamentelor auxiliare (mănușilor și vizierilor) în incinta autorității. În cazul lipsei sau refuzului de a purta echipamentele de protecție accesul în instituție este interzis.
 • Respectarea distanței fizice între persoane de cel puțin 1 (un) metru și în caz de condițiile meteo favorabile așteptarea participanților  la ședințe în afara incintei.
 • Plasarea recipientelor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrările în autoritate.
 • Folosirea de către personal, justițiabili și participanții la procese a  produselor dezinfectante pentru respectarea igienei mâinilor.
 • Limitarea accesului publicului inoportun în incinta judecătoriei, dar fără prejudicierea publicității acestora.
 • Aerisirea sălilor de judecată cel puțin o dată la 2 ore.
 • Programarea prealabilă telefonică pentru acordarea audienței.
 • Recomandarea depunerii plângerilor, cererilor, referințelor, solicitărilor de informații, probelor prin intermediul comunicațiilor electronice sau prin poștă.
 • Prezenta Instrucțiune se aduce la cunoștința angajaților Judecătoriei Edineț,  iar publicului larg prin afișarea pe pagina web a Judecătoriei Edineț precum și prin dispunerea pe panoul informativ și filtrele instalate la intrările Judecătoriei.