A A A

   ORDIN nr. 36 cu privire la modificarea programului de lucru al Judecătoriei Edineț

18 Noiembrie 2022 | 22

                                                            ORDIN nr. 36

         cu privire la modificarea programului de lucru al Judecătoriei Edineț

           18 noiembrie 2022                                                                            mun. Edineţ

În temeiul prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 44 din 25 octombrie 2022, art. 98, art. 107 alin. 1) din Codul Muncii a R. Moldova și în temeiul prevederilor art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 6 iulie 1995, în vederea reducerii consumului de resurse energetice pe perioada situației de alertă pe piața energiei electrice din Republica Moldova, -

                                        Ordon:

1.  Se modifică programul zilnic de muncă a Judecătoriei Edineț, cu respectarea programului de lucru începând cu ora 08:00 până la ora 16:30, cu pauza de masă de la ora 12:00 până la ora 12:30.

2. Programul zilnic de muncă, se stabilește temporar, începând cu data de 21 noiembrie 2022 până la data de 28 februarie 2023 inclusiv.

3. În funcţie de evoluția situaţiei, modificările programului de lucru vor fi revizuite și actualizate prin Ordinele ulteriore.

4. Prezentul Ordin se aduce la cunoștința angajaților, se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

Temei: Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 44 din 25 octombrie 2022.

 

 

            Preşedintele interimar      

            al Judecătoriei Edineţ         //semnătura//                            Lilia ŢURCAN