A A A

   ORDIN nr. 28

27 Noiembrie 2020 | 307

                                                            ORDIN nr. 28

          cu privire la măsurile de organizare a activității Judecătoriei               

            Edineț, în legătură cu cazurile de COVID-19 confirmate în             

                            cadrul instanței

27 noiembrie 2020                                                                       mun. Edineţ

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 34 din 13 octombrie 2020, prin care s-a instituit starea de urgenţă în sănătate publică în unitățile administrativ - teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă ”Cod Roșu”, începând cu 13 octombrie 2020, având în vedere că, pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie 2020, în cadrul sediilor Judecătoriei Edineț, au fost confirmate  mai multe cazuri de COVID-19, atât a colaboratorilor cât și a rudelor acestora.

În vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2,  totodată în scopul protejării personalului Judecătoriei Edineț şi prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l) și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, -

                                                                             ORDON:

1. Se prelungeşte regimul special de muncă în cadrul Judecătoriei Edineț, pănă la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, cu menținerea timpului de lucru începând cu ora 08:00 până la 17:00, cu pauza de masa de la ora 12:00 până la ora 13:00.

2. A respecta strict prevederile Instrucțiunii ”cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în legătură cu reluarea activității Judecătoriei Edineț în program de muncă standard”, aprobată prin Ordinul Judecătoriei Edineț, nr. 17 din 01.06.2020.

3. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliul, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

4. Se pune în sarcina administratorilor monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Edineț.

5. Se instituie un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Edineț, începând cu data de 30 noiembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, după cum urmează:

- Se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absența lor;

- Cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţare spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu);

 - Cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local;

- Cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.

 6.  Pentru toate celelalte cauze, care nu se regăsesc la pct. 5 al prezentului ordin, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanților la proces.

7.  Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Edineț se va permite doar în baza citaţiei în cauzele care se regăsesc la pct. 5 pentru ziua respectivă, şi cu respectarea normelor de igienă personală.

8. Accesul tuturor persoanelor în Secția care are program de lucru cu publicul se restricționează în așa fel încât depunerea cererilor, înscrisurilor, actelor de procedură cât și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail și/sau poștală a instanței și sediilor acesteia, precum și prin fax.

9. Prezentul ordin se pune în executare începând cu data de 30 noiembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, cu posibilitatea modificării în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

10. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

 

 

          Preşedintele      

        Judecătoriei Edineţ                     //semnat//                          Lilia ŢURCAN