A A A

Anunț Concurs

05 Februarie 2019 | 126

Anunţ cu privire la organizarea și desfășurarea concursului privind

suplinirea funcției publice temporar vacante

 

08 februarie 2019

 

Potrivit pct. 19 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunță organizarea și desfășurarea probei scrise a concursului.

 

La concursul pentru suplinirea funcției publice temporar vacantă de grefier sediul Central  au fost admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la pct. 17 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, după cum urmează:

-Nina SELEZNIOV

-  Nicolae VASILCAN

     - Cristina ALBU   

 

 

Desfășurarea probei scrise a concursului va avea loc în incinta Judecătoriei Edineț, str. Ștefan Vodă, 1, începând cu ora 13:00, la data de 13februarie 2019

 

Persoana de contact – Ivasiuc Adriana.  

Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

 

e-mail: jed@justice.md

 

     Preşedintele

            Judecătoriei Edineţ                                                      Lilia ŢURCAN